O Nas

Siedziba Spółki BioSoda mieści się w miejscowości Święte na granicy administracyjnej powiatów przemyskiego i jarosławskiego.
 
Oferta obejmuje usługi czyszczenia (sodowania). Sodowanie to niezwykle ekologiczna i nieszkodliwa dla środowiska, innowacyjna, o szerokim spektrum zastosowania metoda czyszczenia a przy tym bardzo wydajna, bezpieczna dla środowiska a przy tym niepalna, nie niszcząca oczyszczanej powierzchni, zachowująca oryginalną strukturę oczyszczanego materiału.
 
Usługi wykonywane są na miejscu u klienta przy pomocy urządzenia zw. sodowarką.
Sodowarka to urządzenie specjalistyczne i wyjątkowo innowacyjne w grupie maszyn do czyszczenia strumieniowego. Charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością, a przede wszystkim jest bezpieczna do zdrowia ludzkiego
i środowiska naturalnego. Czyściwem w tym procesie jest soda oczyszczona o specjalnej granulacji. Nietoksyczna, neutralna dla środowiska, bezpieczna dla pokarmu oraz człowieka, a także w 100% rozpuszczalna w wodzie. 

W 2004 roku, zgodnie z §3 ust 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 (Dz.U.2004, nr 16 poz. 156) wprowadzono zakaz piaskowania na sucho. Zakaz ten jest oczywiście w przeważającej większości łamany i bagatelizowany przez firmy świadczące usługi oczyszczani strumieniowego. Działanie takie przyczynia się do powstawania zapylenia i osadzania się w drogach oddechowych rakotwórczych substancji, oraz zalegania piasku w miejscu czyszczenia. Usługi sodowania są metodą obecnie nowoczesną, bezinwazyjną, jedną z najskuteczniejszych systemów oczyszczania, a także nieszkodliwą dla ludzi i środowiska ` ze względu na zastosowanie materiału biodegradowanego.
 
Sodowanie znajduje zastosowanie w budownictwie, usługach remontowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się do oczyszczania ścian, elementów drewnianych z brudu i farb (np. warstw farby olejnej z drzwi
i okien), fug i zapraw, kamienia naturalnego i kruchego piaskowca, usuwania zanieczyszczeń cementowych, doskonale odczyści ściany z graffiti, wielu warstw farb. Bez szkód usunie brud z powierzchni szklanych, metalowych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego, drewna. Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfikat ekologiczny doskonale nadaje się do oczyszczania maszyn w przemyśle spożywczym.
 

Gwarantujemy:

 • wysoką jakość wykonywanych usług
 • profesjonalną obsługę klientów
 • elastyczność i terminowość wykonywanych usług
 • atrakcyjne ceny usług
 • krótki czas realizacji
 • kompleksowość wykonywanych usług
 • dogodne warunki płatności
 

Cel społeczny

Spółka działa na rzecz społeczności lokalnej uwzględniając jej rozwój
i integrację, a nadrzędną wartością jest solidaryzm społeczny. Spółka działa na zasadach demokratycznych, dzięki czemu pracownicy mają prawo głosu i prawo oceny podejmowanych inicjatyw. Uzyskane dochody nie mogą zostać rozdzielone pomiędzy założycieli oraz osoby pracujące w takiej organizacji, ale są przeznaczane na finansowanie rozwoju, bieżącej działalności oraz wspieranie celów społecznych wpisanych w statucie Spółki. Spółka została zawiązana w celach niezarobkowych, dlatego wynagrodzenia wszystkich pracowników i kadry zarządzającej ograniczone jest limitami.
 

Misją społeczną Spółki jest:

 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność charytatywna
Copyright ©2019 Biosoda Sp. z o.o., All Rights Reserved.